• Hammaddeden başlayarak, proses aşamalarında ve nihai üründe sağlık kurallarına, ilgili yasa ve tüzüklere uymak. Gıda güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrolü sağlayarak hijyenik ürünler üretmeyi,
  • Gıda, Çevre ve Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörlerin kalite ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı,
  • Organizasyonun her kademesinde Gıda, Kalite ve Çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarına eğitim ve açık iletişim imkânı sağlamayı,
  • Müşterilerimizin, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızın mevcut ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli ve çevreci hizmetleri sunmayı,
  • Tedarikçileri ve müşterileri ile kazan kazandır prensibi ile iş birliği ve güven içerisinde çalışmayı,
  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı, kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı,
  • Çevreye ve topluma olan duyarlılığı ile örnek olmayı,

Özışık Süt Ürünleri olarak taahhüt ederiz.